Praha Jeruzalém

Bílý dům oznámil, že prezident Bush plánuje


na středu příštího týdne setkání s premiéry


Šaronem a Abbasem v přístavním městě Aqaba.


Jásir Arafat pozván nebyl. Nicméně, Bílý


dům uvedl, že v případě pokračování útoků,


bude summit zrušen. Den před tímto summitem


by se Bush rád setkal s arabskými vládními


představiteli. Ještě dnes večer se Šaron s


Abbasem mají setkat v Jeruzalémě a


připravit se na summit a diskuzi o


implementaci mírového plánu.

29.05.2003 00:00 4