Praha Jeruzalém

Americký prezident Bush navrhuje zřídit na Blízkém východě zónu volného obchodu, na které by se podílely i Spojené státy. Měla by vzniknout během dalších deseti let. Otevřely by se tak nové hospodářské možnosti na Blízkém východě.


11.05.2003 00:00 8