Praha Jeruzalém

Poté, co odmítli společné prohlášení, rozhodla se izraelská i palestinská strana předložit na summitu své vlastní deklarace. Hlavním problémem je, že Abbas sice uznal právo Izraele existovat jako samostatný stát, avšak neučinil tak v případě jeho existence jako státu židovského. Abbas je silným zastáncem tzv. práva návratu, které by umožnilo miliónům palestinských uprchlíků a jejich potomkům návrat do jejich původních domovů v Izraeli.

02.06.2003 00:00 3