Praha Jeruzalém

Starověká pohřební truhla, nesoucí Ježíšovo jméno, je podvrh. Oznámila to Správa izraelských památek. Schrána s nápisem „Jakub, syn Josefův, bratr Ježíše“ vzbudila loni pozornost široké veřejnosti, protože se mělo za to, že je nejstarším mimobiblickým dokladem odkazujícím na Ježíše. 14ti členná komise došla k závěru, že zatímco schrána sama je z Ježíšovy doby, tak nápis je z moderní doby.

18.06.2003 00:00 2