Praha Jeruzalém

Jeruzalém má svého prvního „haredi“ primátora

Po sečtení hlasů ve volbě primátora Jeruzaléma se ukázalo, že poprvé vyhrál představitel pravověrných (ultraortodoxních) Židů, Uri Lupolianski, a to s 52 procenty oproti druhému, nezávislému kandidátovi Niru Barkatovi s 43 procenty. Další kandidát strany Likud získal pouze 3,5 procent.

Lupolianski ve svém vítězném projevu slíbil, že udrží citlivé status quo mezi náboženskými a nenáboženskými obyvateli a že bude primátorem všech bez rozdílu. 31-členná městská rada je tvořena z poměrně velké části zástupci religiózních Židů. Lupolianského strana Judaismu Tóry má 24 procent křesel, strana Šás 14 procent a Národní náboženská strana 9,5 procent.

52-letý Lupolianski převzal úřad po Ehudu Olmertovi, který kandidoval do Knessetu a později byl jmenován do kabinetu. Lupolianski se narodil do tradičně náboženské rodiny, má dvanáct dětí a patnáct let již slouží jako člen městské rady. Nejvíce se však proslavil jako zakladatel charitativní organizace Jad Sarah, která za pětadvacet let své existence posloužila mnoha potřebným z řad Židů i Arabů, jimž poskytovala zdravotnické vybavení a služby. To bylo také hlavním faktorem, proč byl zvolen. Za čtyři měsíce ve funkci prozatímního primátora totiž nestačil vykonat nic významného.

Udává se, že k volbě se dostavilo asi 65-70% ortodoxních Židů a 45-50% sekulárních, celkově pouze asi 40% občanů. Arabská část populace východního Jeruzaléma volby bojkotovala

Mnozí občané vzhledem k nabídce kandidujících osobností vyjádřili směs pocitů nelibosti a apatie.

04.06.2003 00:00 3