Praha Jeruzalém

Sobotní incident podtrhl Abbásovu neochotu zakročit proti teroristům. Palestinští ozbrojenci ze skupiny Mučedníků Al-Aksa zbili a unesli palestinského radního města Džanínu Hajdera Iršajda s obviněním, že kolaboruje s Izraelem. Iršajd se snažil skupinu omezovat. Propuštěn byl až po pěti hodinách po intervenci Jásira Arafata, což dokazuje, kdo rozhoduje – nikoli premiér Abbás, ale Arafat.

20.07.2003 00:00 6