Praha Jeruzalém

Palestinci, kteří uzavřou sňatek s izraelským občanem nebo mají jiné rodinné vazby prvního stupně, nebudou moci pobývat v Izraeli nebo žádat o izraelské občanství. Toto rozhodnutí se zakládá na zákonu přijatém ve čtvrtek Knessetem. Zákon bude platit jeden rok a poté bude muset být každoročně schvalován. Opatření bylo přijato většinou 53 ku 25 hlasům. Hlasování se nezúčastnily strany Šás a strana Sjednoceného judaismu Tóry, dále nehlasoval jeden poslanec Likudu.

Šaronova vláda zastavila vyřizování žádostí o spojení rodin v dubnu 2002 po atentátu v haifské restauraci, který provedl palestinský terorista (člen Hamásu), mající občanství a modrou identifikační kartu díky sňatku s izraelskou Arabkou. Vláda toto opatření schvalovala též jako prostředek zabránění zakládání smíšených domácností v Izraeli.

Právo žádat o občanství ponechává ministerstvo vnitra těm Palestincům nebo rodinným příslušníkům, kteří se „identifikují s Izraelem“ nebo ekonomicky či bezpečnostně přispěli Státu Izrael. Ministerstvo rovněž bude udělovat povolení k návštěvám nemocných a pracovní povolení. Ti Palestinci, kteří o občanství a bydliště zažádali před přijetím zákona, dostanou dočasné povolení k pobytu.

31.07.2003 00:00 2