Praha Jeruzalém

Jako součást opatření na posílení vzájemné důvěry nařídil premiér Šaron zpravodajské službě Šin Bet vytvořit seznam Palestinů, které by bylo možno propustit z izraelských vězení. Tento seznam, obsahující „méně než tisíc jmen“, by měl být příští týden předán k schválení vládou. Ve čtvrtek již byl propuštěn významný palestinský bezpečnostní představitel Suliman Abu Mutlak. Rozhodnutí přišlo po rezolutním vládním prohlášení, že nebudou propuštěni žádní vězni „s rukama od krve“. Představitelé Šin Bet jeho propuštění považují za nevhodné. Ministr bez portfeje Natan Šaransky varoval před neuváženými kroky, které by předcházely naplňování závazků na palestinské straně.

04.07.2003 00:00 2Zdroj: Jerusalem Post