Praha Jeruzalém

Mocenský boj mezi Jásirem Arafatem a premiérem Abbásem nadále pokračuje. Arafat se odmítá dělit o moc s umírněným premiérem a proslýchá se, že by mohl být Abbás přinucen k rezignaci. Tvrdé jádro palestinského vedení v čele s Arafatem obviňuje Abbáse, že nedokázal přimět Izrael k větším ústupkům.

28.08.2003 00:00 6