Praha Jeruzalém

V galilejské vesnici Fassúta žije asi třítisícová melkitská katolická komunita. Její životní standard se rozhodly zlepšit židovsko-katolické partnerské organizace z Chicaga a proto vypracovaly program, v jehož rámci má tato komunita obdržet počítačové vybavení s přístupem na internet a odborný výcvik se zaměřením na zvýšení počítačové gramotnosti. Tříletý program, sponzorovaný Židovskou federací a Římsko-katolickou arcidiecézí v Chicagu, má stát sto tisíc dolarů a má zajistit obyvatelům komunity zásadní technologické know-how, tím i zabránit jejich emigraci a v důsledku pozvednout i ostatní složky populace. Emigrace křesťanů je vnímána jako velký problém dělající z křesťanů minoritu ve dvou aspektech: jako Arabů v židovském státě a jako křesťanů v muslimském prostředí.

Podle izraelského Ústředního statistického úřadu však populace křesťanských Arabů v Izraeli roste – v roce 2001 jich bylo 105000, zatímco v roce 1995 101000. Celkově v Izraeli žilo v roce 1961 51000, v roce 1972 74000 a roku 1983 96000 křesťanů (Arabů i nearabů). Malý přírůstek počtu obyvatel má na svědomí nízká porodnost spíše než emigrace.

10.08.2003 00:00 10