Praha Jeruzalém

Po ročním ostrém vyjednávání mezi Kubou a Izraelem o umožnění cesty kubánských Židů do Izraele byla první skupině konečně povolena desetidenní návštěva. Od jomkipurové války v roce 1973 nebyly mezi Kubou a Státem Izrael udržovány žádné diplomatické styky. Kubánská vláda Židům nikdy cestu do Izraele nedovolila z obav, že by se nevrátili zpět.

Organizaci Birthright (Rodné právo) trvalo rok, než se jí podařilo přesvědčit kubánskou vládu k účasti na programu zaštítěném izraelskou vládou, jehož cílem je umožnit navštívit Izrael ročně 15000 mladých lidí z celého světa. Pro účastníky, z nichž mnozí Kubu předtím nikdy neopustili, to byl silný zážitek.

07.08.2003 00:00 1