Praha Jeruzalém

Ve Starém městě jeruzalémském se v souvislosti s připomínkou zboření prvního a druhého chrámu zvýšilo napětí. Kvůli možným nepokojům o svátku Tiša B′av bylo na Chrámovou horu povoláno do služby tisíc policistů a vojáků. Policie zaznamenala nebezpečí bouří na muslimské straně kvůli prohlášení některých politiků, že mají v úmyslu vystoupit na horu do míst Skalního dómu a mešity Al-Aksá. Policie proto před několika dny vyhlásila zákaz vstupu židovským politikům.

Následně po výstupu Ariela Šarona na horu v roce 2000 vypuklo palestinské povstání a došlo k obnovení teroru. Od té doby byla Chrámová hora (nejsvětější místo židovstva a třetí nejsvětější muslimů) pro nemuslimy nepřístupná.

Policie rovněž zabránila vstupu židovské ortodoxní skupině zvané „Věrní Chrámové hory“, jejíž členové věří, že muslimské chrámy musí být z hory odstraněny, aby mohla být připravena cesta pro stavbu nového židovského chrámu. Ve středu zamítl nejvyšší soud žádost této skupiny o povolení postavit základní kámen třetího chrámu. Soud zaujal stejný postoj jako jiné státní orgány, které jsou si vědomi, že by to byla provokace ústící opět v násilí a krveprolití.

Svátek nakonec proběhl díky přítomnosti množství policistů a vojáků pokojně.

07.08.2003 00:00 1