Praha Jeruzalém

Organizace s názvem Liga proti hanobení (Anti-Defamation League – ADL) po shlédnutí soukromé projekce nového filmu herce a režiséra Mela Gibsona „Pašije“ vyjádřila obavy, že film v současné podobě může vyvolat protižidovské postoje upevňováním představy o kolektivní vině Židů za Ježíšovu smrt. Rabbi Korn (ředitel sekce mezináboženských záležitostí ADL) je přesvědčen, že film obsahuje názory, jimž Židé a křesťané po léta čelili. Spor se neodehrává pouze mezi Židy a Gibsonem, ale rovněž katoličtí a protestantští představitelé vyjádřili tytéž námitky o možném podněcování k antisemitismu podkopávajícím křesťansko-židovský dialog a pokrok ve vztahu mezi náboženstvími.

13.08.2003 00:00 2