Praha Jeruzalém

Světově známý biblický učitel a věrný přítel Izraele Derek Prince byl uložen k věčnému odpočinku v Jeruzalémě. Zemřel ve středu ve věku 88 let. Pietního aktu se zúčastnili věřící a mesiánští Židé s celé země. Mnoho lidí plakalo nejen ze smutku, ale také z mocné Boží přítomnosti. Derek Prince byl vzpomínán jako muž Boží, muž modlitby, který nejen kázal evangelium národům, ale také přinesl národům zprávu o Boží věčné smlouvě s židovským národem a jejich biblickému právu na zemi Izrael. Prince hrál důležitou roli v opozici proti „teologii náhrady“, kterou hlásala tradiční církev staletí.

26.09.2003 00:00 0

Klíčová slova