Praha Jeruzalém

Izrael se úplně uzavřel kvůli slavení svátku Jom Kippur, dne smíření, nejsvětějšího dne židovského kalendáře. Letiště jsou zavřená, na ulicích není doprava, televize a rádio nevysílají. Nálada v zemi je zasmušilá. Každý ví, že ticho tohoto zvláštního dne brzo skončí a na obzoru jsou další konflikty. Kéž Bůh vyslyší modlitby lidu Izraele, kteří Ho hledají v tento svatý den.

05.10.2003 00:00 2

Klíčová slova