Praha Jeruzalém

Spojené státy kritizovaly izraelský plán na rozšíření osad v Judsku a Samaří. Ministr zahraničí Colin Powell také kritizoval výstavbu bezpečnostní bariéry. „Prezident se nadále domnívá, že plot představuje problém, který ještě zdůrazňuje rozsah, v jakém plot zasahuje na palestinské území.“ Bariéru kritizoval i Jásir Arafat. „Izrael výstavbou této rasistické a nacistické zdi, která nám vyvlastňuje zemi, páchá zločin.“ Izrael považuje porovnání s nacisty za velmi urážlivé vzhledem k tomu, že při Druhé světové válce bylo nacisty zabito 6 miliónů Židů.

02.10.2003 00:00 2