Praha Jeruzalém

Premiér Ariel Šaron ustupuje od vládního rozhodnutí odstranit Jásira Arafata. Tento názor je založen na přesvědčení zpravodajských služeb, že by to nebylo dobré rozhodnutí – mimo jiné proto, že by jej šlo jen těžko vyhnat, aniž by byl ohrožen na zdraví nebo životě. Na druhou stranu Šaron přiznává, že dokud bude Arafat u moci, nebude šance na mír.


17.10.2003 00:00 2