Praha Jeruzalém

Ministr obrany Šaul Mofaz se má setkat s vůdci židovských osadníků, aby diskutovali o plánu na odstranění ilegálních osad v Judsku a Samaří. Mofaz chce v první fázi odstranit šest neosídlených stanovišť a má přitom zájem o spolupráci s osadníky. Jehošua Mor-Josef, mluvčí osadnického výboru, však řekl, že není důvod cokoli evakuovat.

08.12.2003 00:00 5