Praha Jeruzalém

Valné shromáždění Spojených národů bylo na návrh 27 arabsko-muslimských států proti výstavbě zdi v Izraeli. Ze 191 států bylo proti výstavbě 90, dalších 8 jich bylo pro, 74 se zdrželo hlasování a 19 se jich nezúčastnilo. Mezi osmi, které hlasovali pro výstavbu, byly i Spojené státy a Izrael. Mezi těmi, které se zdržely hlasování byly státy EU. Případ byl předán Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, který má rozhodnout, zda má být Izrael obviněn z nedodržování lidských práv nebo odejmutí osobní svobody. Palestinci tento výsledek slavili jako své vítězství. Německý ministr zahraničí Joschka Fischer varoval Izrael před hroznými důsledky výstavby zdi, zároveň však kritizoval Arafata za to, že propásl všechny příležitosti k uzavření míru s Izraelem.
09.12.2003 00:00 2