Praha Jeruzalém

Premiér Šaron bude v případě, že se pokusí prosadit jeho nový jednostranný plán na stažení se z palestinských území ležících za bariérou a opuštění židovských osad, čelit silné opozici, jak na palestinské straně, tak i mezi osadníky a navíc se proti jeho plánu staví i jeho kolegové ze strany Likud. I Šaronovi blízký ministr zahraničí Silván Šalom je toho názoru, že taková jednostranná akce bude odměnou za terorismus.

18.12.2003 00:00 2