Praha Jeruzalém

Ve středu byla v Římě zahájena konference dárců, zaměřená na problematiku palestinské ekonomiky a rozpočtu, pro nějž Palestinci hledají pomoc ve výši 1,2 miliardy dolarů. Palestinská ekonomika se po třech letech bojů s Izraelem zhroutila a velká část obyvatelstva potřebuje k přežití humanitární pomoc. Konference se účastní představitelé čtrnácti zemí a mezinárodních organizací včetně Světové banky. Dárci se zajímají hlavně o průhlednost finančních toků a problém korupce, zvláště po zjištění Mezinárodního měnového fondu, že během let 1995 až 2000 bylo z účtů palestinské samosprávy odčerpáno 900 milionů dolarů.

10.12.2003 00:00 3