Praha Jeruzalém

Izraelští a palestinští aktivisté podepsali symbolickou mírovou smlouvu zvanou „Ženevská dohoda“. Izraelské „holubice“ a někteří palestinští představitelé v ní požadují ústup Izraele z takřka celého Judska, Samaří a Pásma Gazy, stejně jako z půlky Jeruzaléma, včetně Chrámové hory. Palestinci by se výměnou za to měli vzdát svého nároku na návrat uprchlíků a jejich potomků do jejich původních domovů. Izraelská vláda dokument odsoudila jako podvratný s tím, že jen ona má autoritu pro vyjednání mírové smlouvy.

Palestinští bojovníci vnímají smlouvu jako zradu svatého práva na návrat. Obavy z jejich reakce zabránily účasti některých palestinských politiků na slavnostním podpisu.

01.12.2003 00:00 6