Praha Jeruzalém

Pilířem sionismu je myšlenka přivést Židy z exilu domů do země na území biblického Izraele. Izraelci však zatím naopak houfně opouštějí židovský stát. Mezi lety 1990 až 2001 z Izraele odešlo 270,000 obyvatel, hlavně do USA a Kanady. Tento počet není ve státě se šesti miliony obyvatel zanedbatelný. Podle ústředního statistického úřadu pochází čtvrtina z těch, co odešli, z bývalého Sovětského svazu, odkud do Izraele přišlo v devadesátých letech 999,000 imigrantů. Izrael, potýkající se s terorismem a slabou ekonomikou, ztrácí jako Zalíbená země na přitažlivosti.

28.01.2004 00:00 4