Praha Jeruzalém

V posledních několika měsících se nejméně dvakrát sešli izraelští a libyjští představitelé. Média upozorňují na možné uvolnění vzájemných vztahů mezi těmito nepřátelskými zeměmi. Libye má údajně zájem na vytvoření obchodních kontaktů bez závazku ustavení diplomatických vazeb. Zprávy o setkáních následují oznámení Libye, že upouští od svého nekonvenčního zbrojního programu.

07.01.2004 00:00 2