Praha Jeruzalém

Palestinský premiér Ahmed Kurája se setkal s diplomaty deseti zemí a žádal je o to, aby naléhali na své vlády, aby vystoupily proti bezpečnostní bariéře v Judsku a Samaří. Palestinci stupňují kampaň proti bariéře v oblasti public relations před jednáním Mezinárodního soudního dvora v Haagu.

21.01.2004 00:00