Praha Jeruzalém

Izraelský premiér Ariel Šaron pokračuje v prosazování své myšlenky jednostranných kroků, které považuje za nejlepší plán pro bezpečnost Izraele, a to i přes odpor členů své strany Likud. 5.ledna například čelil při svém projevu před Ústředním výborem Likudu (3000 členů) nesouhlasu projevenému např. pískáním, ale nadále si stojí na svém přesvědčení, které znamená opustit základní ideologickou linii obsazení celé biblické země Izraele. Tato záležitost je natolik výbušným tématem, že vyvolává potyčky mezi Šaronovými přívrženci a odpůrci. Likud se rozdělil na ty, kdo si chtějí tradiční ideologii podržet a těmi, kteří ji považují za nadále neužitečnou. Šaron nemůže opozici zcela ignorovat, protože k prosazení návrhu potřebuje podporu strany. Odmítnutí členy samotného Likudu je dalším argumentem pro stanovisko Spojených států, které se Šaronovým plánem nesouhlasí.

Tommy Lapid, vůdce umírněné strany Šinui, vyjádřil obavu, že by se zeď mohla stát příčinou problémů. Na Izrael například mohou být uvaleny sankce ze strany OSN na základě rozhodnutí Mezinárodního soudního dvoru v Haagu. Lapid navrhl vést bariéru podél Zelené linie nebo hranice z roku 1967 a nezabírat sporná území.

06.01.2004 00:00 2