Praha Jeruzalém

Zatím neznámí vandalové zhanobili památník holocaustu poblíž Vídně, kde na informační desku s nápisy v několika jazycích nastříkali slovo „lež“ („Luege“). Jeden z iniciátorů memoriálu na místě bývalého koncentračního táboru v Hinterbruehlu, Heinz Nussbaumer, vyjádřil lítost, že i desetiletí po Druhé světové válce se někteří lidé snaží odmítat ukrutnosti páchané nacisty.

Mezi srpnem 1944 a dubnem 1945 byly v Hinterbruehlu vězněni hlavně političtí odpůrci nacistů z různých částí Evropy, kteří zde museli v pozemní továrně pracovat na výrobě letadel. Nacisté plánovali přesunout vězně kvůli postupujícím Rusům do koncentračního tábora Mathausen. Asi 1800 lidí se pokusilo uprchnout, ale byli pochytáni a většinou zastřeleni. Dalších 51 bylo zabito v táborové nemocnici smrtící injekcí nebo udušením.

20.01.2004 00:00 2