Praha Jeruzalém

Izraelské jednotky v počtu asi 300 vojáků se v úterý střetly s osadníky (150) při odstraňování ilegálního sídliště Tapuach, považovaného za jedno z nejmilitantnějších v Judsku a Samaří. Jednou z demolovaných budov byl seminář postavený v Americe narozeným a později zavražděným extrémistickým rabínem Meirem Kahanem, který prosazoval násilné vyhnání Arabů z biblické země Izraele. Při akci bylo zatčeno více než dvacet osadníků.

21.01.2004 00:00