Praha Jeruzalém

Herec a režisér Mel Gibson se rozhodl po neutuchajících kontroverzích ohledně antisemitického náboje svého filmu The Passion of the Christ vystřihnout scénu, v níž židovský velekněz Kaifáš prohlašuje „jeho krev ať padne na nás a naše děti“ (v českém ekumenickém překladu: Matouš 27:25 A všechen lid mu odpověděl: „Krev jeho na nás a naše děti!“). Tento výrok byl častým podnětem pro mnohé protižidovské pogromy v Evropě, kdy byli Židé viněni z vraždy Mesiáše. Gibson podle kritiků údajně nevzal v potaz reformu druhého Vatikánského koncilu, která zbavila Židy kolektivní viny za smrt Ježíše. Nicméně jedna z hereček, Maia Morgensternová, obsazená v roli Marie, kritiku, že film pobízí k antisemitismu odmítla s tím, že film je prvotně uměleckým dílem a že Gibson nikomu své náboženské přesvědčení nevnucuje. Morgensternová, jejíž rodiče přežili holocaust, řekla, že na filmu pracovali muslimové, ateisté, křesťané a Židé, ale rasa ani náboženství nikdy nebyly problémem.

09.02.2004 00:00 5