Praha Jeruzalém

Míra chudoby mezi newyorskými Židy vzrostla na historické maximum, když podle zjištění Metropolitního výboru pro židovskou chudobu bylo 20 procent z milionu Židů v New Yorku klasifikováno jako chudých. Rovněž výzkum americké federace židovských obcí udává, že počet Židů, žijících pod federální mírou chudoby, se během dekády zdvojnásobil, zatímco chudoba mezi Afro-američany a Hispánci se snížila a všeobecná míra chudoby v USA zůstala na stejné úrovni. Chudobou zasažení Židé jsou součástí „nové skryté židovské komunity“, takže podle výzkumu jsou dva židovské New Yorky – jeden, jehož blahobyt překračuje naši představivost, a druhý, kde se žije ze dne na den a kde se těžko získává něco k snědku. V pěti městských částech New York City žilo v domácnostech pod hranicí chudoby téměř 226.000 lidí. Před deseti lety to bylo 145.000 lidí. Centrem židovské chudoby je Brooklyn, kde se chudoba týká 30 procent židovské populace, následuje Queens a Bronx (oba 19%), Staten Island (8%) a Manhattan (4%). Blízko hranice chudoby žije dalších 85.700 Židů.

Výzkum, založený na telefonickém interview a provedený mezi březnem a zářím 2002, určil jako hranici chudoby průměrný roční příjem méně než 150% federální úrovně chudoby (udávající příjem $8.860 pro jednotlivce a $18.100 pro rodinu), aby byly započítány vyšší životní náklady v New Yorku.

Chudobou jsou v oněch pěti okrscích nejvíce zasaženi ruští přistěhovalci (44% všech chudých Židů). Následují velké ortodoxní domácnosti (27%) a staří ne-ruští Židé (13%). Zbytek zahrnuje tělesně a duševně postižené, nezaměstnané, a lidi bez univerzitního vzdělání.

Výzkum také ukázal další vliv poměrného nárůstu chudoby – klesá zastoupení vyšší a střední třídy, protože ty město opouštějí.

Výzkumníci ve srovnání s národním censem z roku 2000 zjistili, že pod federální hranicí chudoby žije poprvé více Židů (13%) než představitelů kavkazských národností (12%). Počet Židů žijících pod 100% federální hranicí chudoby vzrostl mezi roky 1991 a 2002 ze 7 na 13%, zatímco u všech obyvatel New Yorku celkově nastal pokles z 24,7% na 20,5%.

09.02.2004 00:00 7

Klíčová slova