Praha Jeruzalém

Premiér Šaron vypustil politickou bombu vyhlášením plánu na evakuaci sedmnácti židovských osad v Pásmu Gazy s tím, že předpokládá, že v budoucnu tam nebudou žádní Židé. To znamená, že 7500 Židů bude muset souhlasit s dobrovolnou evakuací, aby se mohl Izrael oddělit od Palestinců. O časovém plánu zatím Šaron neuvažuje, prvořadý je souhlas lidí, kteří tam žijí již ve třetí generaci. Podle osadnického výboru je Šaronův plán odměnou teroristům. Národní náboženská strana pohrozila, že odejde z vlády, bude-li likvidovat osady, ale jejích šest křesel ve stodvacetičlenném parlamentu nepostačuje k rozpadu Šaronovy 73členné koalice.

02.02.2004 00:00 3

Klíčová slova