Praha Jeruzalém

Ve Vídni se v pondělí setkalo více než sto rabínů hledajících cesty k obnovení židovských komunit ve východní a střední Evropě, které se dodnes nezotavily z ničivých následků 2. světové války a komunistických represí. Vrcholem třídenního setkání bylo slavnostní otevření první Vídeňské rabínské akademie po 2. světové válce, která navazuje na původní školu vypálenou při Křišťálové noci 1938. Odtud budou posíláni vyškolení rabíni do bývalých komunistických zemí, aby v nich pomohli obnovit židovský život, jako tomu bylo v případě rabínů posílaných z USA do zemí bývalého SSSR. Maďarsko, Rumunsko a další země zatím zůstávají izolované a potřebují náboženské vedení. Při slavnostním otevření bylo uděleno humanitární ocenění předsedovi Evropské komise Romanu Prodimu za jeho úsilí o ochranu evropských minorit.

03.02.2004 00:00 2

Klíčová slova