Praha Jeruzalém

Premiér Šaron se ve čtvrtek pokusil získat podporu amerických vyslanců pro svůj plán jednostranného ústupu z Pásma Gazy. Bez podpory Spojených států a mezinárodního společenství na tento plán nepřistoupí ani Palestinci. Spojené státy mají vůči plánu námitky a daly by přednost jeho uskutečnění jako součásti plánu roadmap, který však již není v očích Palestinců a Izraelců aktuální. Spojené státy dále nemohou podpořit strategii anexe osad v Judsku a Samaří výměnou za opuštění Gazy. USA na osady dlouhodobě nahlíží jako na překážku míru.

20.02.2004 00:00