Praha Jeruzalém

Izraelský vrchní rabín Jona Metzger požádal v souvislosti s uvedením filmu režiséra Mela Gibsona The Passion of the Christ (Utrpení Krista) do kin papeže Jana Pavla II. o veřejné potvrzení toho, že Židé nejsou kolektivně vinni smrtí Ježíše Krista. Metzger vyjádřil lítost nad tím, že tento, podle něj tendenční a škodlivý film, podkopává výsledky snahy o usmíření. Mnozí se obávají, že film vybudí antisemitské nálady.

29.02.2004 00:00 20