Praha Jeruzalém

Koordinátor vládních aktivit v Judsku a Samaří, brigádní generál Ilan Paz, v úterý sdělil, že stav sociální sféry je na teritoriích nejhorší od jejich obsazení v roce 1967. Představitelé si podle něj po odchodu armády z palestinských měst v roce 2002 uvědomili, že musí zároveň s vojenským bojem provádět podporu civilní sféry. Schopnost účinného fungování palestinské samosprávy se po operaci Obranný štít drasticky snížila a infrastruktura samosprávy je takřka nefunkční, nicméně vzdělávací a zdravotnické služby jsou nadále zajišťovány. Podle Paze je vyvíjeno úsilí o zlepšení situace obyvatelstva, které není zapojeno do teroristických aktivit. K prevenci konfliktů má napomáhat i nasazení arabsky mluvících vojáků na kontrolní stanoviště. Do plánování vojenských akcí jsou zapojováni představitelé civilní administrativy. Dále byla stanovena pravidla provádění ozbrojených akcí tak, aby byly maximálně ochráněni nevinní civilisté. Armáda má k dispozici seznam míst, která nemají být zasažena, jako např. nemocnice, školy, elektrárny a vodní zdroje. Paz říká: „Musíme udělat vše pro oddělení civilistů nezapojených do terorismu, kteří podle mého odhadu tvoří devadesát procent populace.

24.03.2004 00:00 2