Praha Jeruzalém

„Jsme pokrytci?“ Tuto otázku si položil autor článku v nizozemském židovském týdeníku Nieuw Israelietisch Weekblad. Důvodem pro tuto otázku bylo zklamání z postoje širší židovské komunity vůči v té době probíhajícímu soudu vedenému v Haagu proti izraelské bezpečnostní bariéře. Podpůrné demonstrace se zúčastnili Židé ze Spojených států a různých částí Evropy. Demonstraci organizovali nizozemští rabíni a židovské organizace, ale jinak zde nizozemští Židé chyběli. Naproti tomu se minulé pondělí pochodu s mezinárodní židovskou reprezentací zúčastnilo na dva tisíce křesťanských přívrženců Izraele, vedených mezinárodní skupinou Christians for Israel, která v Nizozemí působí již 25 let. Nynější předseda této skupiny, Rev. Jaap de Vreugd, o důvodu jejího vzniku řekl, že její zakladatel měl dojem, že se v sedmdesátých letech láska nizozemských křesťanů k Izraeli ztrácela, a proto založil Christians for Israel (Křesťané pro Izrael). Tato organizace měla pomáhat budovat vztah k Izraeli a jeho lidu a dnes působí i na poli charity: ročně vybere několik milionů Eur určených na podporu imigrace a humanitárních projektů v Izraeli. V Nizozemí vedou semináře o Izraeli a také vydávají časopis. Podle de Vreugda jsou členové této skupiny misionáři nového typu, jejichž posláním je jít proti proudu propalestinských sentimentů, rozšířených ve veřejnosti od sedmdesátých let, tím, že křesťanům pomáhají nalézt lásku k Izraeli.

De Vreugd má dojem, že za posledních deset až dvacet let se společnost stala více propalestinskou, ale naštěstí zde není tak silná tradice antisemitismu jako jinde. Nárůstu antižidovských a antiizraelských postojů napomáhá také rostoucí muslimská komunita, která nyní dosahuje počtu kolem 900.000 lidí. De Vreugd nemá lásku pouze k Izraeli: on i členové skupiny se modlí za mír i pro Palestince a Araby.

04.03.2004 00:00 7