Praha Jeruzalém

Izrael zamýšlí zanechat židovské osady, které chce opustit, netknuté a předat je mezinárodním zprostředkovatelům, dokud nebude určen jejich další osud. Spekulovalo se i o jejich demolici, aby se zabránilo takovým spektakulárním akcím jako vyvěšování palestinských vlajek na židovských domech a oslavy v ulicích. Premiér Šaron chce osady z blíže neurčeného důvodu předat bez jakýchkoli kompenzací, ačkoli mají domy a infrastruktura hodnotu desítek milionů dolarů. Lze pochybovat, zda se podaří osady skutečně předat zprostředkovatelům; s největší pravděpodobností je obsadí tisíce zbídačených Palestinců ihned, jakmile armáda odejde.

Americká delegace, vedená Williamem Burnsem, podle očekávání plán nepodpořila, protože chce oboustrannou koordinaci všech aktivit v rámci plánu roadmap, což Izrael stále odmítá s tím, že na palestinské straně nemá partnera pro vyjednávání. Premiér Šaron Burnsovu týmu sdělil, že je připraven opustit 25 ze 120 osad v Judsku a Samaří. Američané na tento jednostranný vstřícný krok zareagovali požadavkem rozsáhlejšího stažení. Izrael je připraven o tom uvažovat, uznají-li Spojené státy linii stažení z teritorií jako konečné hranice.


12.03.2004 00:00 2