Praha Jeruzalém

Nejvyšší soud Izraele vydal po dlouhé právní bitvě rozhodnutí o povolení vysílání kanálu Playboy, které chtěli jeho odpůrci zakázat kvůli nemorálnosti a špatnému vlivu na mládež. Soud nakonec kabelové a satelitní vysílání povolil na základě svobody projevu. Náboženské skupiny to vnímají jako ránu tradičním židovským hodnotám.

03.03.2004 00:00 3