Praha Jeruzalém

Desítky židovských osadníků se střetly s vojenskými jednotkami, které přišly odstranit jejich nepovolenou osadnickou výspu Hazon David (Davidova Vize) u Hebronu. Izrael je na základě plánu roadmap zavázán odstranit stovku takových stanovišť, ale doposud jich odstranil pouze patnáct.

30.03.2004 00:00 2