Praha Jeruzalém

Bezpečnostní síly jsou v nejvyšší pohotovosti, protože začíná oslava biblického svátku Purim, připomínající záchranu Židů, jak je popsána ve starozákonní knize Ester. Oslava je to radostná, ale s množstvím davů v ulicích roste i obava z možných teroristických útoků. Jejich pravděpodobnost ještě zvýšilo cílené zabíjení teroristů střelbou raket z vrtulníků. Izrael takto za uplynulý týden zlikvidoval šest teroristů a postižené skupiny již slíbily odvetu. Oslava Purim bude pokračovat přes víkend.

04.03.2004 00:00 3