Praha Jeruzalém

V roce 2003 se podle generálního ředitele izraelské národní pojišťovny Jigala Ben-Šaloma dostalo pod hranici chudoby dalších 40.000 dětí, takže dnes žije pod hranicí chudoby celkem 600.000 dětí, což je 30% všech dětí v Izraeli. Zatímco tento počet roste, přídavky na děti, které v roce 2001 dosahovaly 7,9 mld. NIS, budou do roku 2009 sníženy na 3,8 mld. Ben-Šalom v této souvislosti varoval před tím, aby se sociální stát nevrátil do 19. století. Veškerá sociální podpora klesla v letech 2002 a 2003 o 5 mld. NIS, tj. o 7,2%. Do budoucna mají být nadále snižovány i příspěvky starým občanům.

Ben-Šalom se rozhodl tyto údaje zveřejnit dříve než obvykle ve snaze ovlivnit ministerstvo financí v jeho přípravě rozpočtu na rok 2005. Pro řešení situace doporučil zvýšit důraz na přípravu na zaměstnání a na rozlišování mezi příjemci podpory, tak aby ji dostali jen ti, kdo ji potřebují a ti, kdo mohou pracovat, aby pracovali. Jako cíl sociálního státu uvedl Ben-Šalom citát ze Starého zákona o dělení svého chleba hladovým a otevírání svého domu chudým (Izajáš 58:7).

22.04.2004 00:00 2