Praha Jeruzalém

Evropská unie vydala prohlášení, že podpoří změny izraelských hranic pouze pokud k nim dojde na základě vzájemné dohody s Palestinci a nikoli jednostranným rozhodnutím Izraele. Podle Javiera Solany může být konečný status vyřešen jen vzájemnou dohodou mezi oběma stranami. Hlavy států a vlád EU již dříve daly najevo, že neuznají žádné změny hranic před rokem 1967, kromě oboustranně dohodnutých. EU požaduje vyřešení těchto podmínek, by mohlo být dosaženo trvalého míru: konec okupace, spravedlivé řešení problému uprchlíků, spolupráce v praktických otázkách předávání zodpovědnosti palestinské samosprávě, která by pak měla projevit připravenost jejího nesení zejména v oblasti bezpečnosti. EU nadále zůstává připravena sehrát roli hlavního podpůrce budování palestinské samosprávy na úrovni bezpečnosti, ekonomiky a administrativy.

16.04.2004 00:00 3