Praha Jeruzalém

Ve Starém městě Jeruzalémském se na Květnou neděli se za úsvitu konalo slavnostní procesí kněží a mnichů v bílých řízách nesoucích za zvuků kostelních zvonů palmové větve. Procesí, směřující ke chrámu Božího hrobu, tradičně považovanému za místo Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání, mělo připomenout příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Poutníků zde bylo málo kvůli násilí a teroru. Konala se také pouť na Olivovou horu, jíž se zúčastnily stovky místních křesťanů a Arabů.

04.04.2004 00:00 3