Praha Jeruzalém

300 rabínů ve čtvrtek vyzvalo členy strany Likud, jíž předsedá premiér Ariel Šaron, aby hlasovali proti premiérovu plánu na ústup z Pásma Gazy. Rabíni, kteří se ztotožňují s krajně pravicovým politickým hnutím, jsou členy skupiny zvané „Pikuach nefeš“ neboli „Zachraňování životů“ podle nejvyššího přikázání judaismu. Tato skupina je přesvědčena, že vzdání se Pásma Gazy nebo Západního břehu je porušením náboženských pravidel a ohrožením života. Vnitrostranické referendum se 193.000 voliči se bude konat v neděli. Dosavadní průzkumy ukazují posílení tábora odpůrců plánu, podle něhož by se měl Izrael stáhnout z Pásma Gazy a evakuovat čtyři malé osady na Západním břehu. Rabíni, kteří nejsou s Likudem přímo spojeni, nicméně mohli by mít určitý vliv na jeho členy, argumentují na základě náboženského pravidla zakazujícího opustit území, které by pak mohl obsadit nepřítel, a také na základě závazku Židů osídlit území biblického Izraele.

Nejuznávanější izraelští rabíni včetně dvou vrchních rabínů se k této aktivitě veřejně nevyjádřili. Rabín Ovadia Josef, zakladatel strany Šás, jehož rozhodnutí respektuje mnoho blízkovýchodních sefardských Židů, nadále mlčí. Kdysi však prohlásil, že za určitých okolností lze území opustit.

Premiér Šaron v rozhovorech prohlásil, že hlas proti plánu bude hlasem proti němu a že neúspěch plánu bude úspěchem Jásira Arafata. Oponenti naopak říkají, že ústup bude odměnou Arafatovi za terorismus.

29.04.2004 00:00 8