Praha Jeruzalém

Izrael včera propustil po uplynutí osmnáctiletého trestu odnětí svobody jaderného technika, špióna a zrádce v jedné osobě, Mordechaje Vanunua, který se ke svému činu hrdě hlásí a stojí si za tím, že Izrael nepotřebuje žádné jaderné zbraně. Kromě jiného vyslovuje i požadavek otevření reaktoru v Dimoně, kde původně pracoval, inspekcím. Izrael se sice obává toho, že by díky své dobré paměti mohl prozradit více, ale jeho kolegové jaderní technici jsou přesvědčeni, že zastaralému zařízení již nemůže uškodit. Vanunu prodal detaily a fotografie zařízení v Dimoně britskému týdeníku The Sunday Times v 1986 a analytici na jejich základě odhadli, že Izrael má k dispozici 100 až 200 jaderných hlavic, což je jeden z největších arzenálů na světě. Vanunu, křesťanský konvertita prohlašující, že není potřeba židovského státu, si stěžoval na kruté zacházení ve věznici. Izraeli však vůči němu jako zrádci necítí žádné sympatie, tedy kromě hrstky aktivistů, kteří jej také vítali při propuštění. Ministr spravedlnosti Josef Lapid řekl, že s ním bylo zacházeno lépe než v jiných zemích, např. USA, kde jsou špióni popravováni.

22.04.2004 00:00 2