Praha Jeruzalém

Izrael se poučil z operace v táboře Džanín v roce 2002 a dovolil účast na operacích izraelským i zahraničním novinářům. Jednou z chyb, ke kterým došlo v Džanínu, byl zákaz přítomnosti reportérů, takže se zdálo, že Izrael chce skrýt své akce, a následně vznikla fáma o rozsáhlém masakru. Podle zástupce ředitele pro veřejné záležitosti ministerstva zahraničí Gideona Meira „tisk v Džanínu zmasakroval pravdu a svou profesionalitu.“ Povolení přítomnosti reportérů v Rafáhu však nedává důvod ke spokojenosti – novináři informují o demolicích stovek domů, ale důvody, které k tomu vedou nikdo nezmiňuje. Představitelé ministerstva budou muset čelit poškození vztahů s veřejností vyvolanému záběry žen a dětí u svých zbořených domovů a uvědomují si, že s takovými obrazy lze jen těžko bojovat.

Důvodem k takovéto rozsáhlé a civilní obyvatelstvo poškozující operaci je pašování zbraní. K tomu slouží tunely, jichž armáda objevila za minulý měsíc osm, od začátku roku jedenáct a od vypuknutí násilností v září 2000 celkem devadesát. Pokud by Izrael problém pašování zbraní neřešil, tak by čím dál více čelil raketovým útokům vedeným z Pásma na izraelská města.

20.05.2004 00:00 3