Praha Jeruzalém

Potřební pohané (resp. nežidé), kteří zachránili při Holocaustu životy Židů dostali od Konference o židovských materiálních nárocích vůči Německu 400.000 dolarů při nedávných oslavách 40letého výročí programu Spravedlivých mezi národy. Tento program byl zahájen v roce 1963 Konferencí nároků a od té doby rozdal asi 5 milionů dolarů jednotlivcům v nouzi po celé Evropě, kteří nasadili své životy během druhé světové války pro záchranu Židů. V současnosti dostává podporu z programu spravovaného Židovskou nadací pro spravedlivé více než 1630 lidí.

04.05.2004 00:00 10

Klíčová slova