Praha Jeruzalém

Při oslavách Dne Jeruzaléma se poprvé oficiálně sešlo na 2000 Židů pocházejících z Etiopie, aby si připomněli úmrtí tisíců lidí na cestě tohoto etnika do Izraele, kterou podnikli v letech 1984-85. Během Operace Mojžíš, první ze dvou leteckých misí, jež měly za cíl dopravit do Izraele etiopské Židy, zahynulo na cestě do uprchlických táborů v Súdánu kvůli hladu a nemocem 4000 lidí. Na slavnosti zazněla svědectví starších lidí a také proslov premiéra Šarona a dalších vládních představitelů

Takřka každá rodina na cestě někoho ztratila. „Z generace na generaci jsme slýchávali o Jeruzalému. Má cesta trvala dvacet osm dní. Na cestě jsem pohřbila pět příbuzných. Je neuvěřitelné, že jsem dnes tady a jsem Izraelka,“ říká Natan Gathon, 34, která pracuje jako sociální pracovnice.

20.05.2004 00:00 1