Praha Jeruzalém

Skupina asi tisíce křesťanských poutníků dosáhla neobvyklého rekordu, když na pouti biblickou zemí v Ježíšových stopách konala na Galilejském jezeře dosud největší modlitební vyjížďku. Modlitebníci pocházející ze Singapuru, Skandinávie a Ruska se přimlouvali za mír a za Izrael. Tito poutníci jsou v Izraeli ceněni, protože přicházejí i současné době, kdy běžní turisté mají strach z terorismu.

16.06.2004 00:00