Praha Jeruzalém

Odsun a přesídlení osadníků z Pásma Gazy může podle rozvrhu sestaveného Národní bezpečnostní radou začít již letos v září. Osadníci budou moci pro odchod využít tři časová období s různými podmínkami: během následujících dvou měsíců s kompenzací v budoucnu; od září 2004 do července 2005 s okamžitou kompenzací; do září 2005, po kterém budou všichni setrvávající osadníci vysídleni silou. Po 14. srpnu bude do osad zakázán vstup, aby lidé nemohli přicházet a protestovat nebo blokovat stažení. Pásmo Gazy bude po tomto datu vyhlášeno jako uzavřená vojenská oblast, takže zde armáda bude mít snadnější práci s případnými odpor kladoucími osadníky. Vojsko by se pak podle očekávání stáhlo 30. září 2005. Ministerstvo spravedlnosti posuzuje legalitu návrhu na propadnutí kompenzací těch, kdo budou odmítat dobrovolný odchod. Poradce premiéra Zalman Šoval sdělil, že domy budou zbořeny, pouze veřejné budovy budou ponechány.

Výbor pověřený realizací plánu na stažení se poprvé sešel již ve středu, tedy tři dny po schválení premiérova plánu vládou. Svou práci na přípravách stažení by měl ukončit nejpozději do 1. března 2005. Kompenzace pro asi 7500 Židů (kolem 2000 rodin) z 21 osad v Pásmu dosáhnou výše 3 až 4,5 mld. NIS. Osadníci budou absorbováni již existujícími komunitami – nové obce tedy kvůli nim budovány nebudou.

Stahování osadníků bude mnohorozměrným procesem do jehož uskutečnění bude zapojeno celé spektrum státní správy – ministerstvo průmyslu musí připravit plán na relokaci izraelských podniků; ministerstvo zahraničí bude mít za úkol jednat s mezinárodními organizacemi jako jsou OSN a Mezinárodní měnový fond; ministerstvo spravedlnosti a generální advokát armády připraví právní základ legislativy související se stahováním. Vláda již sice stažení odsouhlasila, první krok však schválí až po dokončení přípravných prací.

10.06.2004 00:00